December 3, 2023

Weinig opties om koopkracht te vergroten dit najaar, zegt Nederlandse premier

Weinig opties om koopkracht te vergroten dit najaar, zegt Nederlandse premier

Ondanks de “historisch slechte koopkrachtcijfers” die vrijdag naar buiten kwamen, is het vooruitzicht om dit jaar meer te doen voor woningen “heel mager, zo niet onmogelijk”, zei premier Mark Rutte tijdens zijn reguliere wekelijkse persconferentie. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft enkele zeer verontrustende cijfers vrijgegeven over de effecten van inflatie.

De coalitiepartijen bespreken de komende weken het koopkrachtpakket. Maar de besloten maatregelen gaan op zijn vroegst pas in januari in, zegt Rutte.

Sinds het voorjaar waarschuwt het kabinet dat het dit jaar weinig middelen heeft om de dalende koopkracht tegen te gaan. “We sluiten het niet helemaal uit, maar we kijken vooral naar 2023”, zei Rutte in zijn eerste persconferentie na de zomervakantie. Hij benadrukte dat het kabinet voor dit jaar al 7 miljard euro heeft uitgetrokken, waarvan 1.300 euro om de armste gezinnen te ondersteunen.

Maar een groot deel van die groep dreigt dit jaar al in financiële problemen te komen. Volgens het CPB-rapport leeft mogelijk een op de tien kinderen in armoede. De koopkracht daalt dit jaar met gemiddeld 6,8 ​​procent. Volgens het CPB waren dit unieke en ‘dramatische individuen’.

Koude, harde gegevens verhullen de schrijnende omstandigheden waarin mensen leven, erkende Rutte. Hij zei de zorgen van veel Nederlanders te begrijpen. De oppositie beschuldigde het kabinet ervan te weinig te doen om de geldproblemen aan te pakken waarmee veel mensen in het land worden geconfronteerd. Rutte benadrukte dat veel van de dit najaar voorgestelde maatregelen moeilijk uitvoerbaar zijn.

Ook in 2023 kan het kabinet de pijn niet helemaal wegnemen, maar de effecten van hogere prijzen verzachten, aldus Rutte. Coalitiepartijen al Onlangs een paar keer ontmoetMaar de inzichten van het CPB bieden een aanknopingspunt voor echte onderhandelingen over het koopkrachtpakket.

Coalitieleiders zeiden dat het een “massief pakket” zou zijn. CDA-voorzitter Wopke Hoekstra sprak in een interview over investeringen van minimaal 10 miljard euro in de financiële situatie van huishoudens.