July 25, 2024

Uit onderzoek blijkt dat er diverse risicofactoren zijn voor gezond ouder worden in Latijns-Amerika

Uit onderzoek blijkt dat er diverse risicofactoren zijn voor gezond ouder worden in Latijns-Amerika

Een baanbrekend onderzoek dat vandaag in het tijdschrift is gepubliceerd Verouderende natuur Het bracht aanzienlijke heterogeniteit aan het licht in de risicofactoren die gezond ouder worden in Latijns-Amerika beïnvloeden en benadrukte de beperkingen van de huidige modellen voor de gezondheid van de hersenen, die voornamelijk gebaseerd zijn op gegevens uit landen met hoge inkomens. Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoekers van Trinity College Dublin (Ierland), collega's van onder meer Universidad Adolfo Ibáñez (Chili) en Universidad Pontificia Javeriana (Colombia).

De studie ontwikkelde een analytische aanpak met 146.000 deelnemers, en de resultaten onderstrepen hoe de huidige modellen van hersengezondheid mogelijk niet van toepassing zijn op diverse bevolkingsgroepen in Latijns-Amerika.

Op weg naar gepersonaliseerde en gepersonaliseerde modellen van gezond ouder worden en de gezondheid van de hersenen

Latijns-Amerika wordt geconfronteerd met unieke uitdagingen bij het bevorderen van een gezonde veroudering van de hersenen, waaronder genetische verstoringen (het vormgeven van genetische diversiteit en ziekterisico's), ongunstige ervaringen uit de kindertijd, sociaal-economische ongelijkheden en verschillen op gezondheidsgebied. Zowel fysieke als sociale invloeden hebben een significante invloed op de gezondheid van de hersenen, anders dan de patronen die worden waargenomen in landen met hoge inkomens.

De studie omvatte een uitgebreide meta-analyse van meerdere onderzoeken, waaraan uiteindelijk meer dan 146.000 deelnemers deelnamen. De resultaten brachten significante maar heterogene effecten op cognitie en functionele vaardigheden aan het licht, met uiteenlopende invloeden vanuit demografie, geestelijke gezondheid, gezondheidsstatus en sociale determinanten.

Deze studie bracht significante variatie aan het licht in de manier waarop risicofactoren de cognitie en functionele vaardigheden onder Latijns-Amerikaanse bevolkingsgroepen beïnvloeden. Deze ongelijkheid onderstreept de ontoereikendheid van de one-size-fits-all-modellen die in de hoge-inkomenslanden zijn ontwikkeld. Grote heterogeniteit, uitschieters, verschillen tussen landen en een gebrek aan robuuste computationele benaderingen hebben de betrouwbaarheid van bestaande gegevens aangetast.

Op weg naar een betere wetenschap van gezond ouder worden en de gezondheid van de hersenen

De studie bevestigde een opkomend idee dat mondiale modellen van hersengezondheid, die grotendeels afhankelijk zijn van gegevens uit landen met een hoog inkomen, mogelijk niet universeel toepasbaar zijn. “Ons werk laat een aanzienlijke heterogeniteit zien in de risicofactoren die de cognitie en het functionele vermogen van de Latijns-Amerikaanse bevolking beïnvloeden, wat de ontoereikendheid van de huidige modellen, gebaseerd op gegevens uit hoge-inkomenslanden, benadrukt.”


Augustin Ibanez, eerste auteur van de studie, is een Atlantic Fellow aan het Global Brain Health Institute, Trinity College Dublin en directeur van BrainLat UAI

Er is dringend behoefte aan alomvattende en gecoördineerde inspanningen voor het verzamelen van gegevens om de diverse factoren vast te leggen die gezond ouder worden in Latijns-Amerika beïnvloeden.

Carlos Coronel, Atlantic Fellow bij het Global Brain Health Institute, Trinity College Dublin, co-auteur, zei:

“Het ontwikkelen van voorspellende modellen die zijn afgestemd op de unieke demografische, genetische en sociaal-economische contexten van de regio is essentieel. Het dichten van deze kloof vereist geavanceerde computationele benaderingen die theorieën over de hersenfunctie en de interactie ervan met het exosoom integreren.”

De studie beveelt aan om robuuste methodologische benaderingen te implementeren, machine learning en datatechnieken te verbeteren en zich te concentreren op de sociale determinanten van gezondheid en andere sociaal-economische ongelijkheden. Over deze sociale factoren

In commentaar op deze sociale factoren zei Joaquin Mijo, co-auteur en postdoctoraal onderzoeker bij BrainLat:

“De noodzaak om de totale impact van verschillende blootstellingen gedurende de hele levensduur aan te pakken, vereist een hoge dimensionaliteit van variabelen. Om deze complexiteit te beheersen en zinvolle conclusies te trekken, is het gebruik van machine learning-technieken essentieel om een ​​uitgebreider en nauwkeuriger inzicht te krijgen in de manier waarop meervoudige blootstellingen optreden. hebben een impact op de gezondheid van de hersenen, en deze inspanningen zullen beleid op maat vormgeven.”

Sandra Baez, co-auteur en professor aan de Universiteit van Los Andes (Colombia) en Atlantic Fellow aan het Global Brain Health Institute, Trinity College Dublin, zei:

“Deze studie is een belangrijke stap in de richting van het begrijpen van de unieke factoren die veroudering en de gezondheid van de hersenen in Latijns-Amerika beïnvloeden. Onze bevindingen vragen om een ​​nauwkeurigere, regiospecifieke aanpak voor het ontwikkelen van hersengezondheidsmodellen die zijn toegesneden op diverse en ondervertegenwoordigde bevolkingsgroepen.”

bron:

Tijdschriftreferentie:

Ibanez, A., et al. (2024). Meta-analyses van gezond ouder worden en een overzicht van de reeks risicofactoren in Latijns-Amerika laten aanzienlijke heterogeniteit en zwakke voorspellende modellen zien. Verouderende natuur. doi.org/10.1038/s43587-024-00648-6.