December 5, 2023

Uit nieuw onderzoek blijkt dat Viacom CBS miljarden aan belasting heeft betaald via programma’s gerelateerd aan Nederland

De complexe overzeese regelingen met betrekking tot intellectueel eigendom, de Amerikaanse media staan ​​achter machtige entertainmenteigenaren zoals “CSI”, “Star Trek” en “Transformers”-films, met een vennootschapsbelasting van bijna $ 4 miljard en nog eens $ 1,2 miljard in de VK, een stap omhoog Nieuw rapport Van een Nederlands onderzoekscentrum.

Een onderzoek van het Centre for Research in Multinational Companies (SOMO), een non-profitorganisatie die wordt gefinancierd door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, beschrijft het gebruik van Viacom CBS door dochterondernemingen in Nederland gedurende bijna twee decennia. ViacomsyBS heeft zes Nederlandse bedrijven die toezicht houden op de internationale licentieverlening voor films en televisieprogramma’s – waarvan er vier volgens het rapport nooit werknemers hebben aangenomen.

Na analyse van de jaarverslagen van die Nederlandse dochterondernemingen, stelde Somo-onderzoeker Morton Heathland vast dat de Nederlandse overheid tot 2002 gunstige fiscale uitspraken had gedaan aan Viacom CBS. Met name sinds 2011 zijn de inkomsten van dochterondernemingen minder dan 1% belastbaar in Nederland.

Dit rapport identificeert de groeiende aard van immateriële activa zoals intellectueel eigendom, dat de belangrijkste katalysator is voor belastingontwijkingsstructuren waar Viacom CBS de voorkeur aan geeft, omdat ze gemakkelijk naar een ander land kunnen worden overgebracht.

Als de rechten op een televisieshow eigendom zijn van en beheerd worden in de Verenigde Staten, zijn de winsten van die show belastbaar in de Verenigde Staten, zelfs als de show uiteindelijk in een ander land wordt verkocht en uitgezonden. Maar het bedrijf kan de rechten op de show overdragen aan een belastingparadijs en genieten van zijn winst zonder vennootschapsbelasting. In Paradise Papers-onderzoekDe International Federation of Investigative Journalists heeft bijvoorbeeld onthuld hoe winstgevend het is Muziek Royalty Kustgebieden kunnen worden gered waar geen inkomstenbelasting wordt geheven.

2017 ICIJ-onderzoek: Paradise Papers Het illustreert hoe eigenaren van muziekrechten belastingparadijzen op zee gebruiken om belastingen op inkomsten uit royalty’s te ontwijken.

Tot 2020 stond de Nederlandse belastingwet een “hybride onverenigbaarheid” toe waarbij Amerikaanse bedrijven hun buitenlandse winsten konden gebruiken als dividenden of royaltybetalingen aan die partners – en belastingen in binnen- en buitenland konden vermijden. Zoals Heatland in de verklaring stelde: “De internationale regels voor de belastingheffing van multinationale ondernemingen zijn niet aangepast aan de economie met toegevoegde waarde.”

ViacomCBS geroepen The New York Times meldt dat het rapport “zeer gebrekkig en misleidend” is en aan al zijn wettelijke belastingverplichtingen wereldwijd heeft voldaan.

Arnold Merkis, coördinator van de Nederlandse tak van het Tax Justice Network en medewerker aan het rapport, zei via e-mail dat andere multinationals in de media- en entertainmentindustrie soortgelijke structuren in Nederland hadden opgezet, wat Somo ertoe bracht de rol van het land te onderzoeken. Wereldwijde belastingontwijking.

Het rapport deed de aanbeveling dat de Amerikaanse regering wetgeving zou aannemen om te voorkomen dat Amerikaanse multinationals IE-rechten overdragen aan buitenlandse dochterondernemingen, en dat de Nederlandse belastingdienst zou moeten stoppen met het uitspreken van gunstige uitspraken die vaak tot belastingheffing in Nederland zouden leiden.

Maar Heathland benadrukte in het rapport dat “er een dringende noodzaak is voor de naties van de wereld om samen te werken en samen te werken”, zodat wanneer een land zijn fiscale mazen probeert te dichten, het wangedrag niet naar een nieuwe locatie wordt verplaatst – zoals Viacom en CBS deed dat volgens het rapport van 2005 tot 2019. Het rapport citeert ICIG’s 2014 Lux Leagues-onderzoek Als potentiële katalysator voor CBS en vele andere bedrijven om hun bedrijf uit Luxemburg te verhuizen. Suggesties komen in het midden Internationale onderhandelingen over belastinghervorming Dit jaar probeert het de bedrijfswinsten te verschuiven tussen belastingen.

Zoals Merkis in een e-mail zei: “Multinationale belastingadviseurs zijn altijd op zoek naar nieuwe structuren en gaten.”