December 4, 2023

Royals met pensioen Gouden Koets met echo van kolonialisme

Sinds het einde van de 19e eeuw maakt het Nederlandse koningshuis, dat al lang kritiek heeft op het beschilderde paneel dat de koloniale geschiedenis van Nederland verheerlijkt, geen gebruik meer van de vergulde trainer getrokken door het paard.

“Totdat mensen in Nederland dagelijks pijn ervaren van discriminatie, zal het verleden een schaduw werpen over onze tijd”, zei koning Willem-Alexander donderdag in een videoboodschap die het einde aankondigde. “De Gouden Koets mag weer rijden als Nederland er klaar voor is, het is niet nu.”

De gemeente Amsterdam schonk de strijdwagen aan koningin Wilhelmina, de eerste vrouw die in 1898 de Nederlandse troon besteeg. Het is bedekt met goud en versierd met schilderijen op de zijpanelen. , Nicolaas van der Way.

Een van die schilderijen, “Tribute from the Colonies”, toont een jonge vrouw zittend op een troon, destijds het toonbeeld van het Nederlandse koninkrijk, met een Afrikaanse buiging voor haar middel en Aziaten die haar geschenken aanbieden. , Nu vertegenwoordigend de Nederlandse kolonie in Indonesië. Thema’s slavernij en Nederlands kolonialisme zijn lange tijd een doelwit geweest van critici van deze kar, vooral van nazaten van mensen die eerder in Nederland waren gekoloniseerd.

“We kunnen het verleden niet herschrijven”, zei koning Willem-Alexander in de video, “maar we kunnen het wel samen proberen te begrijpen.” Vorig jaar ontving de online petitie om het gebruik van de trainer te stoppen meer dan 9.000 handtekeningen en activisten zijn al lang tegen het gebruik ervan.

De koning en koningin gebruikten de koets in de houw elk jaar in september voornamelijk voor de jaarlijkse ceremoniële opening van het Nederlandse parlement, voor het laatst in 2015. De trainer is sindsdien voor zo’n 1,4 miljoen dollar opgeknapt en een deel ervan is in het openbaar geplaatst. Een tentoonstelling in het Amsterdam Museum, die eind februari afloopt.

De directeur is Urvin Wind Nationaal Instituut voor de Studie van de Nederlandse Slavernij en haar erfenis,,Zei dat het besluit een stap in de goede richting was, in de hoop dat het zou leiden tot een officiële verontschuldiging voor de koloniale traditie van Nederland. “Wat ons betreft zou het deel kunnen uitmaken van een nieuw historisch ontwaken om in een museum te verblijven”, zei dhr. zei Wind.

Devika Partiman is lid van het Uitvoerend Comité Nederland wordt beter, Een organisatie die les wil geven over de effecten van het Nederlandse kolonialisme en de geschiedenis van de slavernij juichte het besluit toe, maar zei zich af te vragen waarom de koning de deur had geopend om de trainer in de toekomst weer te gebruiken.

“Zelfs als de dag komt dat we het koloniale verleden verwerken,” zei mevrouw Partiman, “waarom zou je dan in een kar willen rijden omringd door koloniale geschiedenisspecials?”

Deze kar is al lang onderwerp van controverse in Nederland. Velen hebben het bewaard als onderdeel van de geschiedenis van Nederland.

“Er zal nooit een moment zijn dat we hiermee klaar zijn.” Aldus Margriet Schavemaker, artdirector bij het Amsterdam Museum. “Het is belangrijk om hierover met elkaar in gesprek te gaan.”

Hij zei dat als onderdeel van de tentoonstelling en het uitgebreide onderzoek dat in het land plaatsvindt, het museum met velen heeft gesproken over de bus en hun gedachten over de betekenis ervan.

Afgelopen zomer zei koning Willem-Alexander dat hij in discussies en openbare fora over het onderwerp zou “vragen”, en beloofde op een datum een ​​beslissing te nemen over de kar.

“De koning volgt het maatschappelijke debat over de Gouden Koets en is zich bewust van verschillende perspectieven op samenleving en politiek”, aldus een woordvoerder van het Koninklijk Huis. Hij zei dat de koets na de tentoonstelling in Amsterdam bij de Royal Staples in The Hawk zou worden geplaatst, samen met andere rijtuigen van de koninklijke familie.