July 25, 2024

Rechter keurt verzoek van Trump voor een privémeester goed om documenten in beslag te nemen die in beslag zijn genomen door Mar-a-Lago

Rechter keurt verzoek van Trump voor een privémeester goed om documenten in beslag te nemen die in beslag zijn genomen door Mar-a-Lago

In een juridische overwinning voor de voormalige Amerikaanse president Donald Trump, heeft een federale rechter maandag zijn verzoek ingewilligd om een ​​privémeester te vragen documenten te herzien die de FBI in beslag had genomen uit zijn huis in Florida, en ook het gebruik door het ministerie van Justitie van de gegevens voor onderzoeksdoeleinden tijdelijk stopgezet.

De beslissing van de Amerikaanse districtsrechter Eileen Cannon machtigt een externe deskundige om de gegevens die tijdens de huiszoeking van 8 augustus zijn genomen, te beoordelen en de rest van het onderzoek te vernietigen, dat kan worden beschermd door een proces van advocaat-cliëntprivilege of executive privilege. Sommige van die documenten kunnen uiteindelijk aan hem worden teruggegeven, maar de rechter stelde de uitspraak over de zaak uit.

Het bevel kwam ondanks felle bezwaren van het ministerie van Justitie, dat zei dat een externe juridische deskundige niet nodig was, deels omdat ambtenaren hun beoordeling van mogelijk bevoorrechte documenten al hadden voltooid.

Het zou vrijwel zeker het tempo van het onderzoek van het ministerie naar de aanwezigheid van zeer geheime informatie in Mar-a-Lago vertragen, vooral gezien de richtlijn van de rechter dat het ministerie van Justitie momenteel geen van de in beslag genomen materialen mag gebruiken als onderdeel van zijn onderzoek naar de illegale opslag van overheidsgeheimen in eigendom van Florida. Dit bevel is van kracht totdat de nog te noemen privé-meester zijn handeling, “of een ander gerechtelijk bevel” voltooit.

De door Trump aangestelde Cannon-boeken staan ​​in volgorde van 24 pagina’s.

Pagina’s van een FBI-beëdigde verklaring ter ondersteuning van het verkrijgen van een huiszoekingsbevel voor het landgoed Mar-a-Lago van Trump. (John Elswick/The Associated Press)

De in beslag genomen voorwerpen omvatten medische documenten en belastingcorrespondentie

Het is echter niet duidelijk of de beslissing een significante impact zal hebben op een onderzoek, aanklachtbeslissingen of de uiteindelijke uitkomst van het onderzoek. Een rechter zal nog steeds een aparte beoordeling door de Amerikaanse inlichtingendiensten geven van de risico’s van de kennelijke verkeerde behandeling van gerubriceerde documenten.

“Hoewel dit een overwinning is voor de voormalige president, is het geenszins een verpletterende overwinning voor hem”, zei David Weinstein, een strafrechtadvocaat in Florida en voormalig procureur-generaal van het ministerie van Justitie, in een e-mail. Hoewel het een tegenslag is voor de regering, is het geen verwoestend verlies voor hen.

“De Verenigde Staten overwegen het advies en zullen passende volgende stappen overwegen in de lopende rechtszaak”, zei Anthony Cooley, woordvoerder van het ministerie van Justitie, maandag. De advocaat van Trump reageerde niet meteen op een verzoek om commentaar.

Het departement en de advocaten van Trump moeten vrijdag een lijst presenteren van voorgestelde speciale sleutelkandidaten.

De advocaten van Trump hebben betoogd dat een privémeester – meestal een externe advocaat of een voormalige rechter – nodig is om een ​​onafhankelijke beoordeling van de tijdens de huiszoeking verkregen gegevens te garanderen. Een dergelijke beoordeling is nodig, zeiden ze, zodat alle persoonlijke informatie of documenten die door de FBI zijn teruggevonden, kunnen worden gefilterd en teruggestuurd naar Trump, en dus kunnen alle bevoorrechte documenten ook worden gescheiden van de rest van het onderzoek.

In dit geval bevatten de in beslag genomen documenten “medische documenten, belastinggerelateerde correspondentie en boekhoudkundige informatie”, op bevel van de rechter.

De rechter zei dat het te vroeg was om te weten of een van de documenten zou worden teruggegeven aan Trump, maar dat “op dit moment de omstandigheden rond de verbeurdverklaring in deze zaak en de bijbehorende behoefte aan voldoende procedurele waarborgen dwingend genoeg zijn om ten minste duidelijk de rechtszaak aan de deuren van de rechtbank.”

Deze afbeelding, opgenomen in een gerechtelijk dossier van het ministerie van Justitie en gedeeltelijk geredigeerd door de FBI, toont een foto van documenten die tijdens de huiszoeking op 8 augustus in beslag zijn genomen. (Ministerie van Justitie/The Associated Press)

Rechter regelt verbeurdverklaringsstigma in zijn ‘eigen competitie’

Hoewel Cannon het ministerie van Justitie niet heeft bevolen om de in beslag genomen documenten onmiddellijk aan Trump terug te geven, zei ze dat ze de argumenten van zijn advocaten overtuigend vond dat hij “onherstelbaar letsel” zou kunnen oplopen door hem de toegang te ontzeggen tot gegevens die relevant zouden kunnen zijn. belang voor hem. Ze zei dat het onderzoeksproces tot nu toe voor hem “gesloten” is.

“Als gevolg van de eerdere positie van de aanklager als president van de Verenigde Staten, is het stigma dat wordt gehecht aan het toe-eigenen van het onderwerp een klasse apart”, schreef Cannon. “Elke toekomstige aanklacht, gebaseerd op de mate waarin eigendom moet worden teruggegeven, zou de reputatie een orde van grootte anders schaden.”

Het ministerie van Justitie verzette zich tegen de benoeming en zei dat het niet nodig was omdat het al mogelijk geprivilegieerde documenten had beoordeeld en een beperkte subset van materialen had geïdentificeerd die onder het privilege van advocaat-cliënt zouden kunnen vallen.

  • Bekijk | Wat zijn de gevolgen van de uitspraak van de rechter?

Rechter stemt in met verzoek van Trump aan Special Master om in beslag genomen documenten te herzien

Een Amerikaanse rechter heeft het verzoek van de voormalige president Donald Trump ingewilligd om een ​​speciale kapitein te benoemen om documenten te beoordelen die vorige maand door het ministerie van Justitie in Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, in beslag zijn genomen.

De afdeling zei ook dat Trump niet het recht heeft om de presidentiële gegevens terug te geven die zijn genomen omdat hij niet langer president is en daarom zijn de documenten niet van hem. De afdeling zei dat de teruggevonden persoonlijke spullen waren vermengd met geheime informatie, waardoor het potentiële waarde als bewijsmateriaal zou hebben.

Hoewel openbare aanklagers hebben betoogd dat Trump, als voormalig president, geen wettelijke basis heeft om het privilege van de uitvoerende macht over de documenten te doen gelden, zei de rechter dat hij het recht had om dit als een punt van zorg aan de orde te stellen en de speciale heer toe te staan ​​te zoeken naar gegevens die mogelijk gedekt zouden zijn. met dit voorrecht.

“Het belangrijkste knelpunt, denk ik, is dat de documenten van de uitvoerende privileges waren opgenomen” in de beslissing van de rechter, zei Richard Serafini, een strafrechtadvocaat in Florida en voormalig procureur-generaal van het ministerie van Justitie. Hij zei te verwachten dat de regering in beroep zou gaan tegen de zaak.

Cannon, die door Trump was voorgedragen voor platformlidmaatschap in 2020, gaf vorige maand in een korte bestelling aan dat ze in de verleiding was gekomen om een ​​speciale meester aan te stellen en deed dat vorige week opnieuw tijdens discussies, met de vraag op een gegeven moment: “Uiteindelijk, wat kan het kwaad om een ​​speciale meester aan te stellen om deze problemen op te lossen zonder onnodige vertraging te veroorzaken?