Curacao

Curacao.nu is de toonaangevende aanbieder van Nederlands kwaliteitsnieuws in het Nederlands voor alle doelgroepen.

Onderverdelingen van Gleback in Nederland kunnen een riskante onderneming zijn

De “Globec-onderverdelingen” stellen dat werknemers hun variabele bonus geheel of gedeeltelijk moeten terugbetalen als ze er zeker van zijn dat de bonus überhaupt niet zal worden uitbetaald. Een voorbeeld is een werknemer die een lucratief contract afsluit en daarvoor een bonus krijgt, alleen de klant verliest inkomsten uit dat contract. Een clapback-clausule zorgt ervoor dat de werknemer de bonus moet terugbetalen.

In sommige gevallen zijn er wettelijke regels voor clausuleback-clausules. Werkgevers en werknemers kunnen terugslagafspraken maken, bijvoorbeeld in de bonusovereenkomst.

Juridische sieraden

De Nederlandse wet voorziet in een clapboard-regeling voor bestuurders op grond van de statuten van een vennootschap; De vennootschap kan de bonus of een deel daarvan recupereren indien de bestuurder een verkeerde voorstelling geeft van het behalen van op de bonus gebaseerde doelstellingen of andere omstandigheden die verband houden met de bonus.

Ook de Wet op het financieel toezicht (Wet op het financieel toezichtGeeft aan dat als het gedrag van een persoon een significant nadelig effect heeft op de onderneming, een financieel persoon een ander loon dan een natuurlijk persoon moet intrekken.

In de Wet normalisatie hoge inkomens zijn duigregels opgenomen (Wet op hoge inkomenskwaliteit), waarin staat dat topmanagers van bedrijven alle loon- en extractiebetalingen boven het voorgeschreven wettelijke maximum aan het bedrijf moeten terugbetalen, omdat deze worden geacht in de eerste plaats niet te zijn aangekomen.

Contract nagels

Contract Gulabox had een aandeel in drie recente rechterlijke uitspraken.

EEN Zaak in het gerechtshof Arnhem-LevertonEen werknemer maakt zich schuldig aan belangenverstrengeling en andere financiële onregelmatigheden. In 2013 ontving de werknemer een bonus van UR 80.000 voor een klanttransactie, hoewel dezelfde transactie later leidde tot een verlies van 5 5,5 miljoen. De werkgever wilde de helft van de bonus terugbetalen. Ook als het hof begrijpt dat de werkgever een volledige bonus niet gerechtvaardigd vindt na het verlies van miljoenen, had de werkgever de werknemer tijdig en adequaat over de volledige voorwaarden van de bonus moeten informeren. De werknemer heeft recht op een totale bonus van 120 120.000 voor 2019 omdat de clapback-clausule – de werknemer heeft alleen recht op de bonus als aan de “administratieve regels” wordt voldaan – niet duidelijk genoeg is.

READ  Rudd van Nistelrooy: Als de Nederlandse spits wraak neemt op rivaal Andorra

De Kantonrechter in Almere Volgens de statuten van de vereniging deed de directeur een uitvinding op een dakspaanbeding waarin stond dat hij geen recht had op een bonus als hij niet “actief werkte”. Na de herstructurering is de directeur met plantageverlof geplaatst vanaf juni 2020 tot aan zijn ontslag op 1 april 2021, waarbij hij stelt dat hij zijn bonus zou blijven betalen tot het einde van zijn werk. De adjunct-directeur constateerde dat het bedrijf het risico droeg om de plantagedirecteur met plantageverlof te zetten, dus hij had nog recht op een bonus.

Kantonrechter in Amsterdam Deed een uitspraak in een miljoenenfraudezaak die plaatsvond onder leiding van een bepaalde werknemer. Deze werknemer ontving jaarlijks een variabele bonus en de werkgever weigerde deze uit te betalen toen de fraude aan het licht kwam. De kantonrechter oordeelde dat de werknemer zijn recht op de variabele bonus behield, aangezien aan de variabele bonus geen specifieke voorwaarden waren verbonden.

Conclusie

Clapback-clausules geven niet altijd het resultaat dat de werkgever wil. Frauduleuze werknemers kunnen ook bonusrechten behouden. Werkgevers moeten werknemers duidelijk maken of ze bonussen wel of niet terugbetalen. Ook mag de werkgever geen exclusieve rechten hebben om de wervelkolom te stimuleren. Een dakspaanschalie zou waardevol zijn als aan deze voorwaarden was voldaan. Indien echter niet aan het overeengekomen clapback-beding wordt voldaan of niet voldoet aan de hierboven geschetste wettelijke eisen, heeft de werkgever nog steeds de mogelijkheid om de bonus in te trekken. Er zou bijvoorbeeld kunnen worden beweerd dat als er fraude heeft plaatsgevonden, de bonus moet worden terugbetaald op basis van de fout. Tegen het foutargument is door de werkgevers in bovengenoemde zaken hoger beroep ingesteld bij de arrondissementsrechtbank Arnhem-Liverton en Amsterdam.

READ  De meeste Nederlanders zijn gevaccineerd, dus waarom nemen de gevallen van Covid-19 toe?

Alfred Frost

"Student. Waarschijnlijk een cafetariaspecialist in een cafetaria. Televisieprofessional. Jongleur. Professionele voedingsspecialist. Typisch alcoholist. "

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top