July 13, 2024

Nederlandse boeren op ramkoers met Brussel over gedwongen boerenopkoop

Nederlandse boeren op ramkoers met Brussel over gedwongen boerenopkoop

De heer Rutte zegt dat de BBB nu haar 17 zetels in de Nederlandse Eerste Kamer kan gebruiken om te proberen de onteigeningen van boerderijen te blokkeren, waarvoor een gerechtelijk bevel is vereist om de aanleg van wegen en woningen die stikstof uitstoten te stoppen.

De protesten hebben geleid tot gelijkaardige tractordemonstraties in het naburige Nederlandstalige Vlaanderen.

Mevrouw van der Plas zei dat de beweging om meer ging dan alleen stikstof en dat de kiezers de traditionele politici en politiek “moe” waren.

De BBB heeft zich geregistreerd als politieke partij voor de verkiezingen voor het Europees Parlement van volgend jaar, om voort te bouwen op haar nationale succes, dat zowel in stedelijke als landelijke gebieden succesvol was.

De populistische beweging wil niet dat Nederland de EU verlaat in een Brexit-achtige echtscheiding, maar vindt dat het een gemeenschappelijke markt moet blijven en geen superstaat.

Het heeft opgeroepen tot een zuidelijke en noordelijke versie van de euro om te voorkomen dat rijke noordelijke lidstaten armere zuidelijke landen in de EU redden.

Mevrouw Van der Plas heeft opgeroepen om een ​​einde te maken aan discriminerende ondertitels in landelijke accenten op televisie.

Gesprekken met mensen uit plattelandsgebieden op de Nederlandse televisie worden als “standaard” ondertiteld, zei de BBB alvorens de praktijk als “discriminerend” te bestempelen.

Als er op televisie afwijkend Nederlands wordt gesproken, pleit het ervoor om alle dialecten ondertiteld te krijgen, of de spreker nu uit een stad als Amsterdam of Den Haag komt.