December 4, 2023

Nederland stapt uit Energiehandvestverdrag – Politico

Nederland stapt uit Energiehandvestverdrag – Politico

Het Energiehandvestverdrag (ECT) kwam dinsdag dicht bij een totale Europese opstand, waarbij Nederland het laatste land werd dat aankondigde zich uit de deal terug te trekken.

Minister van Klimaat en Energiebeleid Rob Jetten verklaard Resolutie dinsdag in het parlement. Spanje A Een soortgelijk gesprek Vorige week was Polen ook bezig zich terug te trekken. Italië trok zich terug.

“Veel landen hebben inmiddels concrete stappen gezet om hun lidmaatschap op te schorten en ik ga kijken hoe Nederland daar beter mee om kan gaan”, aldus Jetten. De woordvoerder van Jetton bevestigde aan POLITICO dat de beslissing om de deal te verlaten definitief was.

Op de vraag of Nederland samenwerkt met Spanje en anderen om een ​​exit uit de EU te organiseren, zegt de woordvoerder dat er nog geen formele afstemming is: “Er zijn allerlei gesprekken gaande.”

De deal trok vuur aan vanwege de bescherming die het biedt voor projecten op het gebied van fossiele brandstoffen, waardoor investeerders regeringen voor gesloten rechtbanken kunnen aanklagen over beleid om de uitstoot te verminderen.

Nederland is getroffen door twee rechtszaken in het kader van de deal waarin exploitanten van kolencentrales de regering vervolgden voor gederfde winst uit het plan van het land om de vervuilende brandstof geleidelijk af te schaffen. Een van die zaken betreft het Duitse bedrijf Univer, dat heeft gezegd de zaak te zullen laten vallen als de Duitse regering een belang neemt in het in moeilijkheden verkerende bedrijf.

De poging van de EU om het verdrag te hervormen is tegengewerkt door andere leden van het meer dan 50-landen tellende verdrag. In plaats daarvan kregen de EU en het VK vrijstellingen waardoor ze de bescherming voor kolen, olie en gas gedurende 10 jaar konden afbouwen.

Jetton zei dat er vooruitgang was, maar voegde eraan toe: “We zien niet hoe de ECT voldoende is gekoppeld aan de Overeenkomst van Parijs.” De secretaris-generaal van het verdrag, Guy Lentz, reageerde maandag op soortgelijke kritiek Expletief geteisterde tirade op Twitter, voordat hij zijn account verwijdert.

Het hervormingsvoorstel moet door de EU worden aangenomen. Ook als het land uit het akkoord stapt, zal Nederland het niet afwijzen, aldus de woordvoerder van Jetten.

Een woordvoerder van het Franse ministerie van Energie vertelde POLITICO dat de regering momenteel de resultaten van het hervormingsproces evalueert en dat als zij concludeert dat de veranderingen “niet overeenkomen met onze ambities en doelstellingen”, Frankrijk “een geconsolideerde terugtrekking uit de ECT zal overwegen”. Over enkele dagen wordt een definitief besluit genomen.

“Dit is een zeer belangrijke beslissing”, zei het groene Europarlementariër Anna Cavacini, eraan toevoegend dat Nederland ooit een van de “vastste” aanhangers was van de geschillentribunalen tussen investeerders en staten die door de ECT waren ingesteld.

“Deze beslissing om zich terug te trekken uit ECT zal schokgolven veroorzaken in het hele systeem”, zei hij. “De boodschap is duidelijk: de wereld is veranderd. Staten kunnen niet langer algemene bescherming van vuile investeringen accepteren.

Sarah Anne Arup en Giorgio Leili Bijgedragen rapport.