Curacao

Curacao.nu is de toonaangevende aanbieder van Nederlands kwaliteitsnieuws in het Nederlands voor alle doelgroepen.

Nederland heeft 2.200 naturalisatieverzoeken goedgekeurd op grond van het amnestieakkoord

Tussen 1 juni 2021 en 1 mei 2022 heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in totaal 3.250 aanvragen van RANOV-houders (regeling erfenisafhandeling Oude Vreemdelingenwet) in behandeling genomen. Onthuld.

Een dergelijke vergunning wordt in het bijzonder afgegeven aan derdejaars onderdanen die al geruime tijd in Nederland wonen, op voorwaarde dat ze sinds 1 april 2001 in Nederland hebben gewoond. SchengenVisaInfo.com Rapporten.

Volgens het persbericht van de IND zijn 2.200 naturalisatieverzoeken van deze categorie om 50 verschillende redenen goedgekeurd en afgewezen, terwijl deze nieuwe wijziging geldt voor zowel volwassenen met een RANOV-vergunning als voor houders van een RANOV-vergunning. Ontvingen hun RANOV-machtigingen als minderjarigen.

“RANOV-houders krijgen in 2021 een aantal ontheffingen zodat ze het Nederlanderschap kunnen aanvragen. Vanaf 1 juni 2021 gelden deze voor op dat moment minderjarigen (circa 2.000) en volwassenen vanaf 1 november (circa 8.000).” Het persbericht legt het uit.

Ook wordt benadrukt dat deze categorieën zijn vrijgesteld van het overleggen van een geboorteakte, registratie of een geldig buitenlands paspoort. Bovendien hoeft deze groep hun oorspronkelijke nationaliteit niet meer op te geven.

Verder moet een persoon vijf jaar of langer in Nederland hebben gewoond zonder het land te verlaten met een geldige verblijfsvergunning en wordt niet beschouwd als een bedreiging voor de openbare orde of de nationale veiligheid. Een andere eis is dat je moet voldoen aan de eis om deel te nemen aan een gemeentelijk of inburgeringstraject en de aanvraag kan worden afgewezen als er openlijke twijfel bestaat over de locatie.

Degenen die hun aanvraag afwijzen, kunnen tegen deze beslissing in beroep gaan, terwijl hun verblijfsrecht in Nederland wel geldt.

READ  Nederland heeft het Novavox Govt-vaccin goedgekeurd; Ik zal Johnson-boosters niet gebruiken

Dat maakte het Europees Bureau voor de Statistiek, Eurostat, eerder bekend Nederland is het derde land met de hoogste naturalisatiegraad in 2020. Uitgegeven 4,8 nationaliteiten per 100 niet-onderdanen.

Het blijft achter bij Zweden en Portugal, met 8,6 en 5,5 staatsburgers op 100 niet-ingezeten staatsburgers, terwijl Finland (2,6 burgers per 100 niet-staatsburgers), Italië (2,6), Spanje (2,4) en België (2,4) een eervolle vermelding kregen .

“Het naturalisatiepercentage is de verhouding tussen het aantal personen dat in een jaar het staatsburgerschap van een land heeft verkregen en het aantal niet-onderdanen dat aan het begin van het jaar in hetzelfde land woont.” Eurostat legt uit.

De laagste naturalisatiepercentages in de EU worden echter geregistreerd in de Baltische staten, waarbij Letland en Estland 0,4 naturalisatievergunningen verlenen, terwijl Litouwen de laagste (0,2) heeft.

Alfred Frost

"Student. Waarschijnlijk een cafetariaspecialist in een cafetaria. Televisieprofessional. Jongleur. Professionele voedingsspecialist. Typisch alcoholist. "

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back to top