September 26, 2023

Internationale campus voor precisielandbouw gelanceerd in Nederland

Internationale campus voor precisielandbouw gelanceerd in Nederland

De VDBORNE-campus werd op de exacte dagen officieel gelanceerd in Reusel, Nederland. Een internationaal complex van samenwerkende boeren, technologiebedrijven, overheden en ketenpartners geeft richting aan de (precisie)landbouw van de toekomst.

Het complex is een initiatief van de Nederlandse aardappelteler Jacob van den Born om toekomstige generaties in staat te stellen te (blijven) boeren door de adoptie en kennisontwikkeling rond precisielandbouw te versnellen.

Precisielandbouw biedt perspectief op de agrarische sector

De landbouwsector verkeert in grote problemen. Dit komt deels door veranderende wetten en steeds strengere milieueisen. Het produceren van goed en veilig voedsel tegen betaalbare kosten en met minimale impact op het milieu wordt steeds complexer.

Precisielandbouw is de oplossing voor de toekomst van de landbouw. Het is een landbouwsysteem dat data- en technologische oplossingen gebruikt om datagestuurde beslissingen te nemen over het toepassen van de juiste hoeveelheid teelt op de juiste plaats en op het juiste moment. Slimme, technologische oplossingen in de precisielandbouw zoals sensoren, robots, drones en robotica maken ons voedselsysteem efficiënter, effectiever en duurzamer.

Versnellen van precisielandbouw

Hoewel precisielandbouw grote kansen biedt, is de groei niet snel geweest. Zo ontbreekt het boeren vaak aan kennis en ervaring. “Met dit complex willen we de sector verder helpen en boeren ondersteunen om de toepassing van precisielandbouw op hun eigen bedrijf te versnellen”, zegt van den Born. “Wij bieden het perspectief van de sector en helpen boeren om te (blijven) boeren.”

Brabantse gedeputeerde Elies Lemkes-Straver (Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede Welvaart) bevestigt deze ambitie: “Het gebruik van data is voor de agrarische sector een belangrijke sleutel om de bedrijfsvoering te verduurzamen, maar ook om te laten zien wat de oorsprong van een product is. is. en hoe het geproduceerd wordt. De toekomst van de landbouwsector wordt ook digitaal. De provincie Brabant wil daarom dat alle boeren digitaal sterk staan ​​in de keten. Met een sterke landbouwsector en geavanceerde technologie van wereldklasse hebben we alles wat we nodig hebben voor die digitale landbouwtoekomst. Wij zijn er dan ook trots op dat de campus zich hier ontwikkelt, verbonden met andere levende laboratoria in Brabant en voortbouwt op de kennis, ervaring en ondernemerschap van Jacob van den Born.

See also  De hoogste brandstofprijzen in Europa werden opgetekend in Nederland, Denemarken en Duitsland-Xinhua