July 25, 2024

Indonesië, Nederland versterken samenwerking in onderzoek, wetenschap

Indonesië, Nederland versterken samenwerking in onderzoek, wetenschap

JAKARTA (ANTARA) – Het Nationaal Bureau voor Onderzoek en Innovatie (BRIN) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap intensiveren de samenwerking op het gebied van onderzoek en wetenschap, waaronder het gebruik van biodiversiteit zoals biotechnologie en bioinformatica.

“Dit omvat marien onderzoek, in het bijzonder het gebruik van biodiversiteit voor voedsel- en energiesoevereiniteit”, vertelde BRIN-voorzitter Laksana Tri Hundoko donderdag op een persconferentie in het BJ Habibie BRIN-gebouw in Jakarta.

Handoko kreeg donderdag op het BRIN-kantoor in Jakarta bezoek van de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ZE Robbert Dijkgraaf en zijn entourage.

Tijdens de bijeenkomst ondertekenden Indonesië en Nederland een Letter of Cooperation for Research and Science (LoI) tussen het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en BRIN.

De twee partijen hebben een Lol getekend voor samenwerking in een capaciteitsopbouwprogramma voor wetenschappelijk en technologisch onderzoek tussen BRIN en de afdeling Human Resources voor Wetenschap en Technologie van de Universiteit Twente, Nederland.

Minister Dijkgraaf prees de oprichting van BRIN, waarin meerdere onderzoeksinstituten in Indonesië zijn samengebracht, om de langdurige relatie tussen Indonesië en Nederland, inclusief onderzoek en wetenschappelijke samenwerking, te faciliteren en te versterken.

Hij merkte op dat de ondertekening van de LoI een startpunt was voor het tot stand brengen van een meer robuuste samenwerking tussen de twee landen.

“We hebben een LoI ondertekend om een ​​diepere samenwerking op bepaalde onderwerpen van belang tussen de twee landen te versterken”, merkte hij op.

Minister Dijgraf vroeg aandacht voor de nationale onderzoekszwaartepunten van Indonesië, zoals gezondheid, biodiversiteit, landbouw en energie, die onderzoeksthema’s kunnen worden die in het kader van de samenwerking tussen Indonesië en Nederland verder kunnen worden uitgediept.

Naast het vergroten van de betrekkingen en samenwerking tussen Indonesië en Nederland, zullen de twee landen in staat zijn om toekomstige samenwerking verder te ontwikkelen, kennis en technologie te delen en van elkaar te leren, aldus minister DeGraff.

De bijeenkomst bood de gelegenheid om de onderzoeksmethoden, faciliteiten en onderzoeksprioriteiten van BRIN te verbinden met partneronderzoeksinstituten en universiteiten in Nederland.

Naast de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Nederlandse ambassadeur in Indonesië Lambert Grijns, namen verschillende rectoren en hoofden van hoger onderwijs- en kennisinstellingen in Nederland deel aan de LOL-ondertekengroep.

Gerelateerd nieuws: BRIN verkent samenwerking met Nederland voor onderzoeksfinanciering
Gerelateerd nieuws: Indonesië-Nederland versterken samenwerking in landbouw