December 10, 2023

Geothermie Nederland werd versterkt door de benoeming van een nieuwe directeur

Geothermie Nederland Website – Screenshot

Geotherm Nederland, vertegenwoordiger van de Nederlandse afdeling Aardwarmte, heeft John Verweiz aangesteld als nieuwe directeur.

Zoals aangekondigd deze week, Geothermie Nederland, Vertegenwoordiger van de Gezamenlijke Afdeling Aardwarmte in Nederland, heeft John Verweiz benoemd tot directeur van deze organisatie. Met haar ruime ervaring in het werken voor brancheorganisaties en belangenbehartiging vindt Geothermy Nederland de juiste vrouw op de juiste plek.

Hij werkte tot voor kort bij Techniek Nederland, daarvoor was hij directeur Energie Nederland. Volgens het bestuur, dat unaniem instemde met zijn benoeming, heeft hij een goed gevoel voor de dingen op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven. Samen met de nieuwe groepsvoorzitter Hans Bolsher (1 april 2021) en leden en kantoormedewerkers gaat hij werken aan de versnelling en ontwikkeling van aardwarmte.

Janine verwacht vooral een sterke positie van aardwarmte binnen de constante energietransitie. John zegt: “Ik zie een veelbelovende toekomst voor deze onbeschrijfelijke stabiele warmtebron. Ik zou graag aan de slag gaan met 80 leden van de branchevereniging en kennispartners om de potentie van aardwarmte ten volle te benutten. , Is met succes ontwikkeld in de tuinbouw, en er is ook behoefte aan constante warmte. Laten we deze kans dus samen aangrijpen in de transitie naar een duurzame warmtevoorziening binnen de gebouwde omgeving, de industrie en de glastuinbouw. “

Geothermie Nederland Opgericht door twee geothermische locaties in Nederland met elkaar te verbinden, Platform Geothermy en Operator Association DAGO eerder dit jaar.

Thinkcoenergy betuigt John Verweiz het beste in zijn nieuwe functie en kijkt ernaar uit om het geweldige werk van de Nederlandse geothermische sector voort te zetten.

Bron: Geothermie Nederland