December 5, 2023

Er zijn hantavirusinfecties gemeld op de afdeling…

in BoliviaAfdeling Zoönosen Virgen de Chagawaya-ziekenhuis naar mij PremigoIn sectie taria Op 4 juli 2022 kondigde het de bevestiging aan van 4 gevallen van infectie Hanta Dit is gemeld en het regionale gezondheidssysteem heeft een waarschuwing afgegeven.

Hoewel het type hantavirus niet is geïdentificeerd, moet worden opgemerkt dat het meestal het virus is dat verantwoordelijk is voor de laaglanden van het Amazonebekken in Bolivia. hantavirus longsyndroom hij is de Laguna Nigra-virus Wie is de knaagdiergastheer? kleine muis vesper (Calomes Laucha).

Met Hantavirus geïnfecteerde gebieden zijn gebieden Gran Chaco gouvernementBoog. De gevallen van hantavirusinfectie in de methodesectie zijn niet nieuw en er zijn sporadische gevallen.

Herinneringen inschakelen Nieuwe wereld Hantavirus

De hantavirus longsyndroom Het is een ernstige longziekte veroorzaakt door a HantaHet is een virus dat tot de familie behoort vreugdevuur.

Symptomen verschijnen meestal 2-4 weken na blootstelling aan het virus. De eerste symptomen zijn vermoeidheid, koorts, spierpijn en hoofdpijn. Dan één tot vijf dagen nadat de symptomen verschijnen, treedt het hantavirus pulmonaal syndroom op, dat hoesten en ademhalingsmoeilijkheden combineert.
Er is geen specifieke behandeling of vaccin.

Het tankdier is een van de knaagdieren waarvan de soort in verschillende delen van de wereld varieert. Mensen zijn incidentele gastheren van deze virussen, die kunnen worden overgedragen door inademing van aerosolen die besmet zijn met de uitwerpselen of urine van geïnfecteerde knaagdieren of door direct contact met levende of dode geïnfecteerde knaagdieren, hun uitwerpselen of urine.

Aanbevelingen voor wandelaars:

  • Gebruik de plaatsen die zijn aangewezen om te kamperen of om de dag te houden.
  • Slaap niet bij contact met gras.
  • Reis op specifieke paden.
  • Houd je hand en eten gezond.
  • Gebruik schoon water en verzamel geen wilde vruchten in gebieden waar knaagdieren voorkomen.

Bron: ProMED.