Curacao

Curacao.nu is de toonaangevende aanbieder van Nederlands kwaliteitsnieuws in het Nederlands voor alle doelgroepen.

EFIC1 en Azerion organiseren op 11 januari 2022 een oproep voor aandeelhoudersupdates over bedrijfsconsolidatie en bedrijfsmodernisering van Azerion

Openbaarmaking van voorwetenschap in overeenstemming met artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik (verordening marktmisbruik)

AMSTERDAM, 10 januari 2022 (GLOBE NEWSWIRE) – European FinTech IPO Company 1 BV (“EFIC1”), een Special Purpose Acquisition Company (SPAC) opgericht naar Nederlands recht en genoteerd aan Euronext Amsterdam (code: EFIC1 en EFICW aangekondigd ) op 13 januari 2022 (GLOBE NEWSWIRE) december 2021 in een gezamenlijk persbericht met Azerion Holding BV (“Azerion”), een snelgroeiend digitaal media- en entertainmentbedrijf, dat zij overeenstemming hebben bereikt over de oprichting van een businessgroep (“Business Consolidatie”), waaronder EFIC1 100% van het geplaatste kapitaal zal ontvangen. De bestaande is voor Azerion. De grondgedachte van de bedrijfscombinatie, de beoogde structuur van de transactie en aanvullende informatie over Azerion en de bedrijfscombinatie worden beschreven in het bovengenoemde gezamenlijke persbericht, de Aandeelhouderscirculaire en de beleggerspresentatie, die beschikbaar zijn op de EFIC1-website (www.efic1.com).

EFIC1 en Azerion zullen een oproep houden om de aandeelhouders van EFIC1 op de hoogte te houden over Dinsdag 11 januari 2022 15:00 CET / 14:00 GMT via webcast om de voorgestelde transactie en bedrijfsupdate voor Azerion te bespreken, zoals vandaag aangekondigd (zie https://www.azerion.com/press_releases/). De webcast is toegankelijk via de EFIC1-website: www.efic1.com, via het tabblad “Contributors Webcast” op deze website.

uit Azerbeidzjan

Azerion exploiteert een winstgevend EBITDA digitaal en mediaplatform. Het is een content-, technologie- en datagedreven bedrijf dat consumenten, digitale uitgevers, adverteerders en gamemakers wereldwijd bedient. Azerion houdt zich bezig met een aantal onderling gerelateerde operationele activiteiten, waaronder het leveren van technologische oplossingen om de aan- en verkoop van digitale advertentie-inventaris aan adverteerders, uitgevers en gamemakers te automatiseren, evenals het ontwikkelen, publiceren, distribueren en exploiteren van sociale en casual games en digitale online content.

READ  Reizen naar Disney is voor velen (weer) onmogelijk geworden - inside the magic

Opgericht in 2014 door twee Nederlandse ondernemers, heeft Azerion een snelle expansie doorgemaakt dankzij organische groei en strategische acquisities. Azerbeidzjan heeft zijn hoofdkantoor in Amsterdam, Nederland.

Voor meer informatie bezoek: www.azerion.com.

Over EFIC1

EFIC1 is een vennootschap voor speciale doeleinden opgericht naar Nederlands recht. EFIC1 is opgericht met het oog op het uitvoeren van een fusie, beurs, overname van activa, aandelenaankoop, reorganisatie, fusie van soortgelijke activiteiten met of de overname van een bedrijf of operationele entiteit. EFIC1 richt zich op kansen in de breed gedefinieerde financiële diensten- en fintech-sectoren waar EFIC1 gelooft dat er een aantal potentiële doelen zijn die actief zijn binnen specifieke geografische gebieden, inclusief maar niet beperkt tot sectoren zoals betalingen, bankieren, kredietverlening, verzekeringen, rijkdom, sparen, financiële managementoplossingen en financiën Specialist, regelgevende technologie (bijv. Ken uw klant en fraudedetectie), markten, handelstechnologie, infrastructuur en service-enablers zoals informatietechnologie, software, gegevensverwerking, analyse, technologie voor klantbetrokkenheid en brancheoverstijgende use cases zoals gezondheidszorg, retail, e-commerce, vastgoed en vastgoedtechnologie. EFIC1 streeft naar een bedrijfsintegratie met een geschikte partner die actief is of zijn hoofdkantoor heeft in Europa, inclusief het VK of Israël.

Voor meer informatie bezoek: www.efic1.com.

EFIC1 Beleggersinformatie

Contactpersoon investeerders: [email protected] of +31 (20) 240 4240.

vrijwaring

Dit persbericht is alleen voor informatieve doeleinden. De informatie in dit persbericht wordt niet geacht volledig of volledig te zijn, noch bevat het in het bijzonder alle informatie die in overweging moet worden genomen in verband met de voorgestelde bedrijfscombinatie tussen European FinTech IPO Company 1 BV (“EFIC1”) en Azerion Holding BV (“Azerion”) is onderworpen aan de Business Combination Agreement tussen de Aandeelhouders van EFIC1, Azerion en Azerion (“Business Group”) en is niet bedoeld om de basis te vormen voor enige investering of andere beslissing met betrekking tot de Business Group. Niemand mag voor welk doel dan ook vertrouwen op de informatie in dit persbericht, de nauwkeurigheid, eerlijkheid of volledigheid ervan.

READ  Na de leiders van de G7-heksen zit koningin Elizabeth in een verjaardagsstoet

Niemand mag voor welk doel dan ook vertrouwen op de informatie in dit persbericht, de nauwkeurigheid, eerlijkheid of volledigheid ervan. EFIC1 en Azerion zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van, het vertrouwen op of handelen naar aanleiding van de verstrekte informatie. Dit persbericht vormt geen en mag niet worden opgevat als een aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van gewone aandelen en/of EFIC1-warrants en is geen aanbeveling om deel te nemen aan investeringsactiviteiten.

Alvorens enige stemming of andere investeringsbeslissingen te nemen, wordt EFIC1-aandeelhouders en andere geïnteresseerde personen geadviseerd om de Aandeelhouderscirculaire en alle relevante BAV-documenten (inclusief de voorgestelde statuten voor bedrijfscombinaties) en het EFIC1-prospectus van 22 maart 2021, dat is beschikbaar gesteld door EFIC1, Dit materiaal zal belangrijke informatie bevatten over EFIC1, Azerion en het bedrijfsleven.

De informatie in het persbericht van Azerion waarnaar hierin wordt verwezen, bevat geschatte of verwachte financiële informatie met betrekking tot Azerion, inclusief geschatte inkomsten, voor het jaar eindigend op 31 december 2021. Deze informatie vertegenwoordigt de geschatte of verwachte verwachtingen van Azerbeidzjan met betrekking tot deze financiële maatregelen voor de getoonde periodes. De onafhankelijke auditor van EFIC1 heeft geen werkzaamheden beoordeeld, beoordeeld, bestudeerd, samengesteld of uitgevoerd in verband met de schattingen of projecties met het oog op opname in dit persbericht en heeft dienovereenkomstig geen mening gegeven of enige andere vorm van garantie gegeven met betrekking tot er voor zijn doel aan.

Dit persbericht kan bepaalde toekomstgerichte verklaringen bevatten, die gebaseerd zijn op huidige verwachtingen en verwachtingen met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en die alleen op de datum van dit persbericht zijn uitgesproken (“toekomstgerichte verklaringen”). Toekomstgerichte verklaringen zijn van nature onderhevig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren, aangezien ze betrekking hebben op gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die zich in de toekomst zullen voordoen, ongeacht of ze buiten de controle van EFIC1 of Azerion vallen. . Deze factoren kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten, prestaties of ontwikkelingen wezenlijk verschillen van de resultaten, uitgedrukt of geïmpliceerd door deze toekomstgerichte verklaringen. Er kan geen garantie worden gegeven dat de toekomstgerichte verklaringen zullen worden gerealiseerd. Er wordt geen verklaring of garantie gegeven dat een van deze toekomstgerichte verklaringen zal worden onderschreven of dat enig willekeurig resultaat zal worden bereikt. Dienovereenkomstig mag u niet overmatig vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen.

READ  Leenalchi hoopt weg te lopen van de reputatie van Gugak voor haar aankomende tweede album

Shana Sutton

"Internetexpert. Introvert. Verslaafd aan de straat. Koffie-evangelist. Schrijver. Denker. Extreme coma-liefhebbers. Docent".

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back to top