September 29, 2023

De Nederlandse overheid heeft besloten het aantal vluchten op de luchthaven Schiphol terug te dringen

De Nederlandse overheid heeft besloten het aantal vluchten op de luchthaven Schiphol terug te dringen

De Nederlandse overheid gaat maatregelen nemen om het geluid van vliegtuigbewegingen op de luchthaven Schiphol terug te dringen. De overheid probeert een balans te vinden tussen het belang van de internationale luchthaven en de kwaliteit van de leefomgeving.

Volgens een persbericht op de officiële website van de Nederlandse regering heeft het kabinet het plan voorgelegd aan de Europese Commissie, die er naar verwachting een advies over zal uitbrengen, meldt SchengenVisaInfo.com.

“De luchtvaart brengt veel moois naar Nederland als er ook aandacht wordt besteed aan de negatieve effecten op de omwonenden van de luchthaven. Zoals vorig jaar aangekondigd, presenteren we vandaag maatregelen die in 2024 ingevoerd kunnen worden om de geluidsoverlast terug te dringen. Dat heeft minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harpers gezegd.

Anticiperend handhavend houdt in dat geluidsnormen rond Schiphol niet worden gehandhaafd als overtredingen voortvloeien uit het gebruik van start- en landingsbanen die minder lawaai veroorzaken voor omwonenden. Sinds 2015 is er sprake van anticiperende handhaving, die tot doel heeft de geluidsoverlast voor het publiek te verminderen, maar omdat er geen regels zijn vastgesteld, zijn de geluidsnormen en de wettelijke status niet goed gereguleerd of gehandhaafd.

Omwonenden konden daarom niet rekenen op handhaving en daarom besloot het kabinet vorig jaar een einde te maken aan deze situatie en de handhaving opnieuw te starten.

Als gevolg hiervan komt er een ministeriële regeling en mogen er jaarlijks maximaal 460.000 vluchten worden uitgevoerd.

Nederland kan als Europees land deze maatregel volledig implementeren tijdens de zogenoemde evenwichtige aanpak-procedure. Het is het eerste land dat deze praktijk in deze mate toepast, terwijl belanghebbenden feedback geven op voorgestelde projecten.

See also  Minister-president Mark 'Teflon' Rutte veroordeelde sms-archieven

Het gaat daarbij met name om het inzetten van stille toestellen tussen 23.00 en 07.00 uur, het beperken van het gebruik van start- en landingsbanen, het terugbrengen van het aantal vluchten naar 28.700 vliegbewegingen en het beperken van het aantal vluchten naar 452.600.

Het aantal nachtvluchten zal afnemen van 32.000, terwijl het aantal vluchten per jaar zal afnemen van 500.000.

Vereniging van luchthavenexploitanten ACI Europe veroordeelde de stap en stelde vragen over hoe de stap volgend jaar zou worden geïmplementeerd.

“Bovendien biedt het besluit om de capaciteit tijdelijk te verminderen in de zomer van 2024 de broodnodige rechtszekerheid, maar is het genomen zonder een evenwichtig aanpakproces te hebben gevolgd.” Dat zegt directeur-generaal Olivier Jankovec van ACI Europe in een verklaring.

Hij merkte ook op dat de besluiten werden genomen voor electorale doeleinden, aangezien de voorlopige Nederlandse regering op weg was naar nationale verkiezingen. Hij riep de Europese Commissie op om de naleving van de nieuwe beginselen van de reserveaanpak binnen de staten te versterken, zoals aangegeven in de EU-wetgeving.