Curacao

Curacao.nu is de toonaangevende aanbieder van Nederlands kwaliteitsnieuws in het Nederlands voor alle doelgroepen.

De Bank of Canada verhoogde de rentetarieven met 50 basispunten en zet haar kwantitatieve verkrapping voort

De Bank of Canada verhoogde vandaag haar doel voor de daggeldrente tot 4%, met de bankrente op 4½% en de depositorente op 4¼%. Ook zet de bank haar kwantitatieve verstrakkingsbeleid voort.

De wereldwijde inflatie blijft hoog en wijdverbreid. De wereldwijde economische groei vertraagt, hoewel hij veerkrachtiger blijkt te zijn dan in oktober werd verwacht monetair beleidsrapport (MPR). In de Verenigde Staten zwakt de economie af, maar de consumptie blijft sterk en de arbeidsmarkt blijft oververhit. De geleidelijke versoepeling van de wereldwijde knelpunten in het aanbod gaat door, hoewel geopolitieke gebeurtenissen verdere vooruitgang kunnen vertragen.

In Canada was de bbp-groei in het derde kwartaal sterker dan verwacht en bleef de economie functioneren terwijl de vraag toenam. De Canadese arbeidsmarkt blijft krap, met een werkloosheid die bijna historisch laag is. Hoewel de uitvoer van goederen sterk was, zijn er steeds meer aanwijzingen dat een krapper wordend monetair beleid de binnenlandse vraag beperkt: de consumptie nam af in het derde kwartaal en de activiteit op de huizenmarkt blijft afnemen. Al met al ondersteunen de gegevens sinds de MPR van oktober de prognose van de bank dat de groei in wezen tot het einde van dit jaar en de eerste helft van volgend jaar zal stagneren.

De consumentenprijsinflatie bleef in oktober op 6,9%, aangezien veel goederen en diensten die Canadezen regelmatig kopen, aanzienlijke prijsstijgingen vertoonden. Maatstaven voor de kerninflatie blijven rond de 5%. De veranderingspercentages van de kerninflatie zijn al drie maanden gedaald, een vroege indicatie dat de prijsdruk mogelijk aan het afnemen is. De inflatie blijft echter zeer hoog en de inflatieverwachtingen op korte termijn blijven hoog. Hoe meer consumenten en bedrijven verwachten dat de inflatie boven de doelstelling ligt, hoe groter het risico dat er een hoge inflatie ontstaat.

READ  Tesla Hardware 4.0 om een ​​5-megapixelcamera te gebruiken, productie en verzendingen naar Tesla zijn al begonnen: rapport

Vooruitkijkend zal de Raad van Bestuur overwegen of de beleidsrente verder moet stijgen om vraag en aanbod weer in evenwicht te brengen en de inflatie weer op het doel te krijgen. De Raad van Bestuur blijft beoordelen in welke mate de verstrakking van het monetair beleid de vraag afremt, hoe aanbodproblemen kunnen worden opgelost en hoe kan worden gereageerd op inflatie en inflatieverwachtingen. Kwantitatieve verkrapping vormt een aanvulling op verhogingen van de beleidsrente. We zijn resoluut in onze inzet om de inflatiedoelstelling van 2% te halen en de prijsstabiliteit voor de Canadezen te herstellen.

Informatie nota

De volgende geplande datum voor het bekendmaken van haar doel voor de daggeldrente is 25 januari 2023. De Bank zal haar volgende volledige prognoses voor de economie en inflatie, inclusief risico’s voor de vooruitzichten, tegelijkertijd in de MPR publiceren.

Sophia Curtis

"Reizende ninja. Onruststoker. Spekonderzoeker. Expert in extreme alcohol. Verdediger van zombies."

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top