July 25, 2024

Daily Herald – Vinay is niet meer beschikbaar voor de volgende Nederlandse lening

Daily Herald – Vinay is niet meer beschikbaar voor de volgende Nederlandse lening

Winer Twin Otter nadert Sabah. (Foto door Susan Colega)

Den Haag evalueert deelname luchtvaartmaatschappij

The Hague-Windward Airways International (Winair) heeft de Nederlandse overheid eigenlijk benaderd voor extra financiële hulp tijdens de corona-epidemie, maar is vooral de belangrijkste partner van de luchtvaartmaatschappij voor de regering van Saint Morton. De Nederlandse overheid evalueert of deelname aan Winer passender is.

Dat zei minister van Interim en Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwen-Hussein dinsdag in antwoord op vragen van Tweede Kamerleden Akshay de Vries en Rudmer Hirema, leden van de VVD.

De Vries en Hirema zochten opheldering naar aanleiding van berichten in de media eind mei 2021 vorige maand. Volgens Vinay had de luchtvaartmaatschappij meer financiële hulp nodig om “haar bedrijf weer op te bouwen en terug te keren naar de normale gang van zaken”.

Op 31 december 2020 keurde de Nederlandse regering een hypothecaire lening van $ 3 miljoen goed aan een financieel vastgebonden man die als gevolg van de Govt-19-epidemie te lijden had van een drastische vermindering van de vliegcapaciteit.

Krediet werd in die tijd gegeven om de contacten met Sint Eustatius en Sabah veilig te stellen. Minister von Nieuwenhuien zei dat de financiële noodhulp die Winer moest betalen aan zijn belangrijkste schuldeisers en de salarissen van de stewardessen was verstrekt voordat een definitieve financiële regeling kon worden getroffen. Afgezien van deze lening kreeg Covid-19 geen steun van de Nederlandse overheid.

Kamerleden (Kamerleden) De Vries en Hirema vroegen of het terecht was om opnieuw met Nederland te onderhandelen over aanvullende financiële steun. Verder vroegen ze hoe de Nederlandse overheid zich zou beschermen bij een nieuwe lening, of het geld goed was gebruikt en of er weer zekerheid zou komen in de vorm van een obligatie.

Von Nieuwenhuisen bevestigde dat Vinay (tweede) in de Nederlandse staat een verzoek om ondersteuning had ingediend. Hij legt uit dat het verzoek is afgehandeld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat van EZK.

Het EZK-projectteam kondigde in juni 2021 aan dat Vinay “enkele miljoenen dollars” aan financiering nodig had. Maar de minister voegde eraan toe: “In de eerste plaats om de steun van de belangrijkste belanghebbende St. Morton te overwegen.”

“De steun van Nederland staat op dit moment (nog) niet ter discussie”, aldus de minister. Hij merkte op dat vanwege de Nederlandse interesse in het veiligstellen van toegang tot Stadia en Sabah, Den Haag “een oogje in het zeil zou houden”.

Het kocht 10.000 aandelen (7,95 procent) van de Nederlandse wijnmakerij tegen nominaal US $ 560.000 zonder kosten toen de Nederlandse Antillen in oktober 2010 werden geëlimineerd. De hangar van Weiner op St Morton Airport werkt in combinatie met de hypothecaire lening van US $ 3 miljoen die eind december 2020 is uitgegeven.

Volgens de minister wordt de boekwaarde van de hangar geschat op US $ 6 miljoen en de administratieve waarde op US $ 4,5 miljoen. “Daarom wordt verwacht dat als Viner failliet gaat, de hangar voldoende zal zijn om de schuld terug te betalen. Als Winer failliet gaat, kan de inbreng van de Nederlandse overheid nodig zijn om ervoor te zorgen dat Stasia en Sabah toegankelijk zijn”, zei hij.

Vinayer speelde een belangrijke rol bij het verbinden van St. Morton, St. Eustatius en Sabah. “Winer is de enige reguliere luchtvaartmaatschappij. Als Winer failliet gaat, hebben de meeste charters (voorlopig) geen lijnvluchten naar Stasia en Sabah.

In antwoord op een vraag van Kamerleden over de toekomstvisie van de minister op de deelname van de Nederlandse regering aan de Vine, kondigde Van Nieuwenhussin aan dat hij momenteel de deelname van de staat aan de luchtvaartmaatschappij evalueert.

“Op basis van deze inschatting gaan we kijken of dit instrument meer geschikt is om het publieke belang van Caribisch Nederland te beschermen”, beloofde hij de Tweede Kamer te informeren wanneer deze later dit jaar meer bekend wordt. .

Een ander punt dat de Kamerleden naar voren brachten met betrekking tot de veerverbinding tussen St. Morton, St. Eustatius en Sabah was dat de minister had aangekondigd dat de aanbesteding voor de veerdienst was begonnen en dat er medio augustus een verkiezing zou plaatsvinden. De aanbestedingsprocedure wordt afgerond.

Het door Nederland gefinancierde proefproject liep wat vertraging op omdat het onduidelijk was wanneer de reis tussen de eilanden zou beginnen tijdens de epidemie en het passend zou zijn om met de veerdienst te beginnen.

“Of de veerdienst daadwerkelijk van start kan, hangt vooral af van het vinden van een marktpartij die geïnteresseerd en geschikt is om van de veerdienst gebruik te maken. Als de aanbestedingsroute goed verloopt en er een geschikte kandidaat wordt ingediend, zal de veerdienst naar verwachting in november/december starten. dit jaar”, aldus Van Nieuwenhuien.