December 3, 2023

CSC en Intertrust hebben alle wettelijke goedkeuringen ontvangen

Gezamenlijk persbericht

Dit is het gezamenlijke persbericht van Intertrust NV (“Intervertrouwen” of de “Bedrijf”) en CSC (Netherlands) Holdings BV (“CSC” of de “Aanbieder”Met betrekking tot het voorgenomen openbaar bod (de “bieden”) door de Emittent voor alle gewone aandelen die zijn uitgegeven en uitstaan ​​in het kapitaal van Intertrust. Deze aankondiging vormt geen aanbod om effecten van Intertrust te kopen of erop in te schrijven, noch een uitnodiging tot een aanbod. Elk aanbod kan alleen worden gedaan door middel van een memorandum van aanbod (de “Biedingsmemorandum”Goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten (Stitching Autoright Financial Markton, De “AFM”) die op 31 maart 2022 is gepubliceerd en is onderworpen aan de daarin uiteengezette beperkingen. Verwijzend naar de gezamenlijke persberichten van 6 december 2021, 31 maart 2022, 30 mei 2022, 21 juli 2022 en het persbericht van Intertrust van 31 mei 2022, Het Bod is onderworpen aan het voldoen aan of het afstand doen van voorwaarden, allemaal in overeenstemming met de voorwaarden van de Fusieovereenkomst (de “fusieovereenkomst”Intertrust and Corporation Service Company en Biedingsbericht uitgevoerd op 6 december 2021 (de “Voorwaarden aanbieding”) biedprijs van EUR 20,00 per aandeel (de aanbiedingsprijs”) is het “cum dividend”. Deze kennisgeving is niet bedoeld voor publicatie, publicatie of distributie, geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, in Canada en Japan of enig ander rechtsgebied waar een dergelijke publicatie, publicatie of distributie onwettig zou zijn. Termen met een hoofdletter die hierin worden gebruikt maar niet in dit persbericht worden gedefinieerd, hebben de betekenis zoals uiteengezet in het Biedingsbericht.

CSC en Intertrust hebben alle wettelijke goedkeuringen in Nederland

Wilmington, Delaware, VS / Amsterdam, Nederland – 3 oktober 2022 – CSC en Intertrust maken dit gezamenlijk bekend Voor elk van de trustkantoren van InterTrust is de wettelijke goedkeuring verkregen (VertrouwenContour) in Nederland. Met goedkeuringen van de regelgevende instanties die zijn aangekondigd in gezamenlijke persberichten van 30 augustus 2022 en 7 september 2022, hebben CSC en Intertrust nu alle benodigde goedkeuringen van regelgevende instanties in Nederland ontvangen.

Gezamenlijk persbericht uitgegeven door CSC en Intertrust op 31 maart 2022 Gezamenlijk persbericht uitgegeven door CSC en Intertrust op 21 juli 2022 betreffende de verdere verlenging van de biedprijs EUR 20,00 onder voorbehoud van de voorwaarden en beperkingen uiteengezet in het Biedingsbericht Gezamenlijk persbericht Uitgegeven door CSC en Intertrust op 21 juli 2022 Aanbiedingsperiode AFM op 21 juli 2022 Op grond van de verleende vrijstelling, (i) tot de eerdere datum waarop alle wettelijke goedkeuringen zijn verkregen of waarvan afstand is gedaan, een verdere periode van twee weken of (ii ) 6 december 2022 om 17:40 CET.

Wettelijke goedkeuringsstatus
CSC en Intertrust hebben alle wettelijke goedkeuringen ontvangen in 10 van de 13 vereiste jurisdicties (Britse Maagdeneilanden, Curaçao, Guernsey, Hong Kong, Ierland, Jersey, Nederland, Singapore, Verenigde Arabische Emiraten en het Verenigd Koninkrijk). In Luxemburg. CSC en Intertrust blijven creatief werken om aan alle aanbiedingsvoorwaarden te voldoen.

Op de datum van dit persbericht hebben CSC en Intertrust nog niet alle wettelijke goedkeuringen ontvangen in de volgende rechtsgebieden: Bahama’s, Kaaimaneilanden en Luxemburg. Op dit moment blijven CSC en Intertrust verwachten dat het aanbod in de tweede helft van 2022 zal worden afgerond.

Meer aankondigingen
CSC en Intertrust zullen een openbare aankondiging doen (i) onmiddellijk na elke resterende goedkeuring door de regelgevende instanties, (ii) als aan de concessievoorwaarde met betrekking tot de goedkeuringen van de regelgevende instanties is voldaan, afstand van kan worden gedaan of niet kan worden voldaan, of (iii) zoals anderszins vereist door de toepasselijke wetgeving . De kennisgeving dat een aanbiedingsvoorwaarde met betrekking tot wettelijke goedkeuringen is vervuld of waarvan afstand is gedaan, omvat de einddatum van de aanbiedingsperiode, die twee weken zal zijn vanaf de datum waarop aan een dergelijke aanbiedingsvoorwaarde is voldaan. De datum is 6 december 2022, 17:40 CET.